Kulturparken Nor

Kulturparken Nor var i perioden 2010 – 2024, et kraftsenter for kulturformidling med hovedvekt på områdene bygningsvern og historie.

Den kulturhistorisk viktige eiendommen består av hovedbygningen på Nor gods – bygget i 1859, med mange unike interiører, samt deler av stasjonsanlegget ved Arneberg stasjon som er flyttet og gjenoppført her. Eiendommen inkluderer også parkanlegg og sidebygninger.

Kulturparken Nor presenterte i perioden 2010 -2024, konserter og ulike kulturarrangementer med jevne mellomrom, men var hovedsaklig privatbolig for Jan Wilhelm Schussler og hans familie.

Schussler er oldebarn av arkitekt og byggmester Johan Heinrich Gunther Schussler, som tegnet og bygget hovedbygningen i perioden 1857 – 59.

Det omfattende restaurerings og tilbakeføringsarbeidet som er utført av Schussler, anser han som en restaurering og videreføring av sin oldefars verk.

Disse arbeidene har blitt gjennomført i samarbeid med Kjetil Strandabø.