Velkommen til Kulturparken Nor

Kulturparken Nor er et kraftsenter for kulturformidling med hovedvekt på områdene bygningsvern og historie.

I tillegg kan du oppleve konserter, utstillinger og ulike sanselige opplevelser.

Anlegget består av hovedbygningen på Nor gods – bygget i 1859, med mange unike interiører og permanente utstillinger, samt deler av stasjonsanlegget ved Arneberg stasjon som er flyttet og gjenoppført her. Museet inkluderer også parkanlegg og sidebygninger.

Kulturparken Nor presenterer konserter og ulike kulturarrangementer med jevne mellomrom. Kulturparken Nor tar gjerne imot større eller mindre grupper for omvisning etter nærmere avtale.

Velkommen.