Om Kulturparken Nor

Kulturparken Nor er et privateiet kraftsenter for bygningsvern og kulturformidling, men har først og fremst forvaltningsansvaret for sin egen historiske eiendomsmasse i Schüsslersvei 40 på Kongsvinger.

Kulturparken Nor arbeider også med informasjonsarbeid i forbindelse med bygningsvern og historie, med hovedvekt på norsk arkitektur og interiør, og er aktivt involvert i en rekke vernesaker i forbindelse med kamp mot riving og restaurering av historiske bygg og interiører.

Kulturparken Nor produserer også egne kulturarrangementer med hovedvekt på konserter og litteratur.

Kulturparken Nor har eget forlag, og er utgiver av bøker som omhandler bygningsvern og interiørhistorie:

Kunstboken Sentiment 2013

For e-bok – trykk her:

Boken om Kulturparken Nor 2011

Du kan bla i denne under rubrikken «Om kulturparken Nor»

Boken om Kulturhaven Museum
Andre utgave 2007

Boken om Kulturhaven Museum
Første utgave 2005

Brosjyren om Aktivt kulturvern i Norge 1999