Bygningsvern

Kulturparken Nor arbeider med bygningsvern og rådgivning innen truede bygningsmiljøer både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

På denne måten har Kulturparken Nor markert seg som en av landets tyngste private kompetansemiljøer innen bygningsvern.

Kulturparken Nor’s bøker og foredrag er også en sentral del av dette arbeidet.

I tillegg til bygningene i Kulturparken Nor og Kulturhaven museum har bygningsvernerene i Kulturparken Nor gjennom de siste 25 år, reddet en lang rekke historiske bygningsmiljøer fra å bli revet.

Disse eiendommene har en etter en blitt totalrehabilitert på en måte som både har rendyrket hver enkelt bygnings historiske stilart, men samtidig sørget for å utstyre bygningene med moderne fasiliteter tilpasset hver enkelt bygnings nye funksjon.

Gjennom årene har dette utviklet seg til å bli Kulturparken Nor’s eget interiørmessige uttrykk.
Hver av disse eiendommene representerer denne karakteristiske formen for bygningsvern –
I mange tilfeller handler dette både om installasjonskunst og setdesign.

Nedenfor følger noen eksempler:

Högfors Herrgård – Anno 1834

Högfors Herrgård

Vi overtok  i 2020 den forfallstruede herregården Högfors Herrgård i Sverige. Herregårdsanlegget har aner tilbake til 1600-tallet, men den nåværende hovedbygningen fra 1834 har tydlige gustaviansk pregede interiører, med uerstattelige bygningsmessige detaljer som vi nå har reddet fra ytterligere forfall. Restaureringsprosessen ble påbegynt i sept 2020, og hadde først og fremst fokus på sikring, opprydding og kartlegging av det historiske anlegget som utgjorde kraftsenteret ved det store jernbruket Högfors bruk. Deler av bruket fra 1766 er i dag museum, og bruksherregården med sidebygninger, skyssstasjon, kapell, walled garden og historisk parkanlegg representerer et  fremtidig helhetlig museumsanlegg og kulturarena. Dette arbeidet ble en reise inn i en fascinerende kulturhistorie som er sjeldent godt dokumentert bla. gjennom flere hundre historiske fotografier. Vi har også gjennomført grundig dokumentasjon og fotografering av selve restaureringsprosessen. Kulturhavens viktige arbeid i Högfors er nå avsluttet. Eiendommen er i privat eie.

Högfors Herrgård
Högfors Herrgård
Högfors Herrgård, interiør
Högfors Herrgård, interiør

Ballbogården – Anno 1750

Totalrehabilitert i perioden 2014 – 2016


Ballbogården i 2013 – før restaurering


Ballbogården i 2016 – etter restaurering

På en kolle midt i det bølgende åkerlandskapet ligger den vakre, gamle Ballbogården.

I perioden 2013 – 2016 ble hele gårdsanlegget flyttet fra forfall og tilbake til fordums glans.


Kulturhaven

Kulturhaven består av et titalls bygninger fra perioden 1700 – 1856, som alle har vært vedtatt revet, men som har blitt demontert og flyttet til det private museumsanlegget Kulturhaven.

Bygningsmiljøene i Kulturhaven har vært flittig brukt til informasjonsarbeid om bygningsvern og interiørfotograferinger i en årrekke.

I perioden 2002 til 2006 hadde også Kulturhaven sin egen konsertfestival med mange av landets mest kjente kunstnere på scenen.

Se mer fra Kulturhaven på kulturhaven.no.

Nedenfor kan du titte nærmere på bilder fra bygningsmiljøene i Kulturhaven.


Hovedbygningen ved Holtane Bruk i Kragerø i 1998 – før flytting og gjennoppretning i Kulturhaven.
Utdrag av boken «Gamle Hus»:


 

Vinje gaard – Anno 1777

Gamle Vinje Gaard i Telemark ble reddet fra rivedøden takket være en veiutvidelse som ble speilvendt…

i perioden 1996 – 1999 ble hele gårdsanlegget totalrehabilitert, med stor vekt på autentiske interiører.

Nedenfor kan du se bilder fra Vinje Gaard.

Utdrag fra boken Sentiment

 

60-Talls huset i Skåne

Alle historiske tidsepoker har en distingt stillart som er et viktig vitnesbyrd fra sin tid.

I 2016 ble vi oppmerksom på et stillrent hus i Skåne fra 1965 som var i ferd med å gå tapt.

Dette ble viktig for oss å ivareta for ettertiden, og i perioden 2016-2018 har huset derfor blitt totalrehabilitert og oppgradert på en måte som gjør at fortid møter nåtid på en spennende måte.

På denne måten er et lite stykke 60-talls historie både blitt reddet og brakt inn i en ny tid.

Før restaurering:

Naturen var i 2016 i ferd med å kreve huset tilbake…

Etter restaurering:

Eindommen er ryddet, sikret og oppgradert med fokus på å bevare så mye som mulig av 60-tallets detaljer, både eksteriør- og interiørmessig